Styckevis och Helt är ett knippe performance-akter, texter och bilder från två decennier med livsviktiga teman. Om skapandets vånda, om tro och tvivel och att omfamna ambivalensen. Att hantera livet som rhizom. Om krigets vanvett. Om att göra mig synlig, bli sedd och våga språnget. Ja varför det blev som det blev – med livet och konsten. Styckevis och Helt är ett samarbete med Umeå Teaterförening och visades i Kulturmejeriet i Röbäck 2022.

Styckevis och Helt is a bundle of performance acts, put together as a public performance in cooperation with Umeå Teaterförening. Faith and doubt in artmaking, the agony of creativity, and to handle life as a rhizome. Making myself visible, being seen, moving my borders.

Artikel i Västerbottenskuriren.

Foto: Jonas Nimrodsson

Styckevis och Helt, 2022


”Arvet” är en mötesplats, tio tillfällen för att med konst som verktyg, diskutera och gestalta kvinnliga erfarenheter. Att lyfta egna livsberättelser och skapa en publik kollektiv performance som kan inspirera till samhällsengagemang och kamp mot den patriarkala traditionen. Projektet, inom ramen för UMEÅ 400 år, tog avstamp från uppsatsen Askungen i Holmsund – sagan om Selma, Gerda och Lilly, (1988) av fil.dr. Karin Nordberg inom ämnet idéhistoria.

The project Arvet is a meeting place för women experiences. By sharing personal stories, discussions and creativity, transform them to a public collective performance. The project is a part of the celebration of UMEÅ 400 years.

Arvet efter Selma, Gerda och Lilly, 2022

Uppsåt är en tredelad gestaltning på temat demokrati och transparens för det nya stadshuset i Uppsala som invigdes 2022. ”Anslag” är 24 citat kring humanistiska värderingar och förutsättningar för demokrati. Citaten är placerade runt om en cylinder som försörjer stadshuset med frisk luft. Den estetiska formen är kylskåps-poesi. Ord kan ges en ordningsföljd och skapa mening påminner om demokratins skörhet; lätt att rasera, mödosamt att bygga upp igen. ”Avtryck” är sju skor i gjuten aluminium ställda på en sittkant av granit, med graverad text ”…..måste pröva att gå i dina skor”. En förutsättning för demokrati är ju förmågan att känna empati för den andre. ”Hembygd”, inspirerad av Hanna Arendts tankar om tillhörighet och kulturens betydelse. Det är ett porträtt av Uppsala kommun, placerad vid det publika kaféet. Materialet är bemålad aluminium med infrastrukturen och de fjorton största orterna i virkat jutegarn. Bilden gestaltar samhällets rhizom med skola, vård och omsorg, flödet av välfärd som byggs av våra gemensamma krafter som håller demokratin vid liv.

Uppsåt is a three-part art-work in Uppsala Town Hall on the theme democracy and transparency. “Anslag” is a collection of 24 quotes, in the form of refrigerator poetry, about human rights and values. “Avtryck”, seven shoes and text engraved: ”…..try to walk in your shoes” – a universal metaphor for human empathy. “Hembygd”, inspired by Hanna Arendt´s text, is a portray of Uppsala with the rhizomatic network of all efforts that make our society, our welfare and democracy.

Artikel i VK Kultur: https://www.vk.se/2022-10-01/konsten-att-skapa-ett-verk-om-demokrati-i-en-brutal-tid

Uppsåt, 2022

Jämsides är en ny ordförandeklubba till kommunfullmäktige i Umeå, ett 100 -årsminne av kvinnors rösträtt i Sverige. Jämsides vill hylla alla kvinnor som varit föregångare i politiken och uppmana dagens och morgondagens kvinnor att ta del i samhälls-utvecklingen som också måste ske parallellt med en ansvarsfull klimatomställning. Klubbans utformning blir ett memento för kloka beslut om en hållbar framtid med jämställdhet som kompassnål. En kotte är också en livmoder.
Material: ordförandeklubba i gjuten aluminium. Sockel i gabbro/diabas. Täcke av linne med broderad text. Skrin av björk.

Jämsides is a new chairmans club for Umeå Municipal Council to celebrate hundred years of women´s right to vote in Sweden. Jämsides is a memento: Women equal to men. Human equal to nature.

Jämsides, 2021

Sar-a-spekter är en installation och en performance i Skellefteå Konsthall 2021. Verket utgjorde en del av diskursen kring det spektakulära Sara kulturhus. Sar-a-spekter är en hyllning till Sara Lidman, gestaltar hennes unika författarskap och livsgärning och är samtidigt en protest mot bildkonstens och teaterns villkor i det nya kulturhuset. Sar-a-spekter tar ställning, precis som Sara tog ställning för de fria utövarna och för konsten, mot förtryck och exploatering. Performance-akten innebar att deltagarna läste skarpa texter ur Sara Lidmans produktion.

Material: Målning: Picassos Guernica (använd vid tidigare performance) är en undermålning som kan skymtas. Sexton näckrosor sydda av tovad ull. Åtta kvinnor deltar i performance Sar-a-spekter.

Sar-a-spekter is an installation and a performance in Skellefteå Art Hall 2021. These works were a part of the debate around the planning of the new building Sara Kulturhus.

Artikel i konsttidningen Volym: https://www.rvn.se/sv/Sarprofil-delplatser/volym/reportage/sara-kulturhus-nar-vaxt-blir-till-vaxt/

Foto: Krister Hägglund

Sar-a-spekter, 2021

SomKropp.okMarieMarlene 3 teckning och textil 26 x 36 cm

SomKropp är en utställning som lyfter flickors utsatthet i historisk tid och knyter berättelsen till #metoo-upproret och barnkonventionen. Flickan Marie van Gothem, fattig och undernärd, stod modell för skulpturen Den lilla dansösen fjorton år av Edgar Degas. Hon var anställd vid Paris-operan kring 1880, som då var ett populärt häng för dåtidens pedofiler/ kulturprofiler. Hon utsattes för sexuella övergrepp innan hon fyllt femton och slutade sitt liv på gatan i prostitution liksom många av hennes medsystrar. SomKropp, som vill korrigera historien, visas i Umeå Konsthall  7 september – 3 november 2019, i Gävle Konstcentrum 23 november – 26 januari 2020 och i Luleå Konsthall 7 mars – 3 maj 2020.

AsABody is an exhibition that want to problematize young girls exposure to sexual abuse in historical time related to the #metoo-rebellion and the Convention of the Rights of the Child. Marie Genviève van Gothem, poor and malnourished, was the model for the famous sculpture Little dancer aged fourteen by Edgar Degas. She was a dancer at the Paris Opera in 1880, where wealthy men and pedophiles were hanging around in the dance studios. Sexual predators, Germaine Greer calls these men; hunting young girls; a popular motive for impressionist artists. Marie was raped before she was fifteen and became a prostitute, still supporting her family.

Flyktlinjer, liten

Flyktlinjer nära

Flyktlinjer installation m tretton tyllkjolar och text ur barnkonventionen samt ur Lalehs låtar 300 x 700 cm

IMG_3858

Marie och Marlene . aluminium, klänningar av textil m broderi. 2 x 220 x 70 cm

IMG_3862

IMG_3856

Värn klänningar till Marie och Marlene, aluminium m måleri, olja och tempera. Klänningarna kan monteras som kläder på klippdockor. 2 x 100 x 53 cm

IMG_3844, beskurenIMG_3848

Besittning Installation med sex objekt. Metall, en sektor av en sfär, bemålad med tempera. Det sjätte objektet med virkat rhizom och text – alla de mentala förmågor vi var och en har besittningsrätt till förutom våra kroppar. 6 objekt diameter 46 cm x 8 cm

Hölje, beskuren

Hölje triptyk, assemblage, broderi. 3 ramade bilder, 72 x 48 cm

krets.beskurenJPG

Krets gamla fotoramar, foto och sömnad, text my body, mon corps, min kropp. 30 x 20 cmdialogmöte

dialog närb 2

dialog, närb 1

Dialogmöte diptyk som behandlar icke-dialogen mellan tingsrättens dom och flickans utsagor i ett mål gällande gruppvåldtäkt i Umeå två cirkulära bilder av aluminium tempera och text, diameter 90 cm

Somkropp, 2019

bloggvinjett

KortKjol, ett projekt som knyter an till utställningen SomKropp, bjuder in tjejer på gymnasiet med syfte att skapa medvetenhet kring rätten till sin kropp och att ta plats i det offentliga rummet. KortKjol verkar för ökad jämställdhet och hävdar rätten att bära kort kjol utan att riskera att bli utsatt för sexuella övergrepp. Åtta tjejer medverkade med performance KortKjol på Rådhustorget i Umeå 2 november 2019, i samband med invigningen av #metoo-monumentet Listen av konstnären Camilla Akraka.

ShortSkirt is a project connected to the exhibition AsABody, that invites young girls to participate, aiming  awareness of the right to your own body and to take place in public space. ShortSkirt works for gender equality, claiming girls rights to wear short skirt without risk of sexual abuse. Eight students, girls from secondary upper scool, Midgårdsskolan and Liljaskolan, participated in performance ShortSkirt, november 2, 2019, at Rådhustorget in Umeå, within the opening ceremony of the #metoo-monument Listen made by the visual artist Camilla Akraka.

blogg1

KortKjol, 2019

Convoy för klimatet

Umeå 8 – 31 december 2018

I samband med FNs klimatkonferens i Katowice december 2018 genomfördes Convoy för klimatet i samarbete med Fridaysforfuture i Umeå. Umeborna erbjöds att gå med på en daglig klimatpromenad. Samtal med allmänheten om klimatfrågan. Kommunfullmäktige uppvaktades med flygblad 18/12.
Convoy for the climate
Umeå 8th – 31th of december

December 2018, a UN conference on climate change was held in Katowice, Poland. Meanwhile, Convoy for the climate was held in Umeå, a cooperation with the activist group Fridaysforfuture. Citizens in Umeå had the opportunity to take a climate-walk with the white baby carriages to raise awareness about the issue. The 18th of December, Convoy attended the municipality council of Umeå.

 

Convoy för klimatet1Convoy för klimatet 2

Convoy för klimatet, 2018

konsten gör livet större än konsten.jpg

Kulturhuset Skylten som några decennier varit platsen för konstskapande har ett förflutet som skylt-fabrik, blir nu en plats för bildkonst, musik och dans. Citatet av den franska konstnären Robert Fillou, och har jag översatt i den 16 m långa skylten på taket. En interiör gestaltning, 27 skyltar med citat av historiska och samtida kultur-aktiva personer i Linköping, tar plats runt om i byggnaden.

Invigdes september 2018.

The building is called The Sign, because of its history as factory of signboards, now renovated for culture; visual art, music and dance. The sign of the roof,  art makes life greater than art  is a quote by the French artist Robert Fillou. 27 signs with quotes from historical and contemporary cultural-active people connected to Linköping, are exposed inside the building.

Opening september 2018.

konsten gör, dagSONY DSC

konsten gör livet större än konsten, 2018

ohörda vinjett copy

Ohörda röster är en gestaltning av kvinnors berättelser i ett sågverkssamhälle, Norrbyskär, en ö söder om Umeå. Kvinnornas liv och verksamhet var helt underställda, beroende, inkomstlösa, ofta förtryckta. Moralisk ordning upprätthölls av bolaget och skolan. Faderlösa barn kunde utsättas för mobbning. Ohörda röster vill skapa balans genom att lyfta fram några av dessa kvinnors berättelser.

A performance about womens stories in a sawmill society at Norrbyskär, an island south of Umeå.  Womens life and work, totally subordinated, dependent, without income, often oppressed. The company and school maintained a moral regime that permitted bullying of fatherless children. Unheard voices intends to create balance by highlighting these stories.

 

 

Ohörda röster, 2017