SomKropp.okMarieMarlene 3 teckning och textil 26 x 36 cm

SomKropp är en utställning som lyfter flickors utsatthet i historisk tid och knyter berättelsen till #metoo-upproret och barnkonventionen. Flickan Marie van Gothem, fattig och undernärd, stod modell för skulpturen Den lilla dansösen fjorton år av Edgar Degas. Hon var anställd vid Paris-operan kring 1880, som då var ett populärt häng för dåtidens pedofiler/ kulturprofiler. Hon utsattes för sexuella övergrepp innan hon fyllt femton och slutade sitt liv på gatan i prostitution liksom många av hennes medsystrar. SomKropp, som vill korrigera historien, visas i Umeå Konsthall  7 september – 3 november 2019, i Gävle Konstcentrum 23 november – 26 januari 2020 och i Luleå Konsthall 7 mars – 3 maj 2020.

AsABody is an exhibition that want to problematize young girls exposure to sexual abuse in historical time related to the #metoo-rebellion and the Convention of the Rights of the Child. Marie Genviève van Gothem, poor and malnourished, was the model for the famous sculpture Little dancer aged fourteen by Edgar Degas. She was a dancer at the Paris Opera in 1880, where wealthy men and pedophiles were hanging around in the dance studios. Sexual predators, Germaine Greer calls these men; hunting young girls; a popular motive for impressionist artists. Marie was raped before she was fifteen and became a prostitute, still supporting her family.

Flyktlinjer, liten

Flyktlinjer nära

Flyktlinjer installation m tretton tyllkjolar och text ur barnkonventionen samt ur Lalehs låtar 300 x 700 cm

IMG_3858

Marie och Marlene . aluminium, klänningar av textil m broderi. 2 x 220 x 70 cm

IMG_3862

IMG_3856

Värn klänningar till Marie och Marlene, aluminium m måleri, olja och tempera. Klänningarna kan monteras som kläder på klippdockor. 2 x 100 x 53 cm

IMG_3844, beskurenIMG_3848

Besittning Installation med sex objekt. Metall, en sektor av en sfär, bemålad med tempera. Det sjätte objektet med virkat rhizom och text – alla de mentala förmågor vi var och en har besittningsrätt till förutom våra kroppar. 6 objekt diameter 46 cm x 8 cm

Hölje, beskuren

Hölje triptyk, assemblage, broderi. 3 ramade bilder, 72 x 48 cm

krets.beskurenJPG

Krets gamla fotoramar, foto och sömnad, text my body, mon corps, min kropp. 30 x 20 cmdialogmöte

dialog närb 2

dialog, närb 1

Dialogmöte diptyk som behandlar icke-dialogen mellan tingsrättens dom och flickans utsagor i ett mål gällande gruppvåldtäkt i Umeå två cirkulära bilder av aluminium tempera och text, diameter 90 cm

Somkropp

bloggvinjett

KortKjol, ett projekt som knyter an till utställningen SomKropp, bjuder in tjejer på gymnasiet med syfte att skapa medvetenhet kring rätten till sin kropp och att ta plats i det offentliga rummet. KortKjol verkar för ökad jämställdhet och hävdar rätten att bära kort kjol utan att riskera att bli utsatt för sexuella övergrepp. Åtta tjejer medverkade med performance KortKjol på Rådhustorget i Umeå 2 november 2019, i samband med invigningen av #metoo-monumentet Listen av konstnären Camilla Akraka.

ShortSkirt is a project connected to the exhibition AsABody, that invites young girls to participate, aiming  awareness of the right to your own body and to take place in public space. ShortSkirt works for gender equality, claiming girls rights to wear short skirt without risk of sexual abuse. Eight students, girls from secondary upper scool, Midgårdsskolan and Liljaskolan, participated in performance ShortSkirt, november 2, 2019, at Rådhustorget in Umeå, within the opening ceremony of the #metoo-monument Listen made by the visual artist Camilla Akraka.

blogg1

KortKjol

UPP-såt

Uppsala kommuns stadshus 2018 – 2021

UPP-såt är ett gestaltningsuppdrag som kommer att uppföras vid den södra entrén till det nybyggda stadshuset i central Uppsala. Ämnet för den tredelade gestaltningen är demokrati;

På global/intellektuell nivå, Anslag, på lokalsamhällets nivå, Hembygd och på individnivå, Avtryck. Materialet  blir aluminium. En kantat, UPP-såt D2, med inslag av performance, kommer att tas fram i samarbete med en tonsättare. Denna framförs vid invigningen.

 

UPP-såt (Intent)

Uppsala municipal building, 2018 – 2021

UPP-såt is a commissioned work, that will be installed at the southern entrance of the new municipal building in Uppsala. The issue for the art work is democracy at a global/intellectual level, at the level of local society and at an individual level. The material of the installation will be aluminum. A performative cantata, UPP-såt D2 for choir, will be created in cooperation with a composer, to be performed at the opening ceremony.

UPP-såt

Convoy för klimatet

Umeå 8 – 31 december 2018

I samband med FNs klimatkonferens i Katowice december 2018 genomfördes Convoy för klimatet i samarbete med Fridaysforfuture i Umeå. Umeborna erbjöds att gå med på en daglig klimatpromenad. Samtal med allmänheten om klimatfrågan. Kommunfullmäktige uppvaktades med flygblad 18/12.
Convoy for the climate
Umeå 8th – 31th of december

December 2018, a UN conference on climate change was held in Katowice, Poland. Meanwhile, Convoy for the climate was held in Umeå, a cooperation with the activist group Fridaysforfuture. Citizens in Umeå had the opportunity to take a climate-walk with the white baby carriages to raise awareness about the issue. The 18th of December, Convoy attended the municipality council of Umeå.

 

Convoy för klimatet1Convoy för klimatet 2

Convoy för klimatet

konsten gör livet större än konsten.jpg

Kulturhuset Skylten som några decennier varit platsen för konstskapande har ett förflutet som skylt-fabrik, blir nu en plats för bildkonst, musik och dans. Citatet av den franska konstnären Robert Fillou, och har jag översatt i den 16 m långa skylten på taket. En interiör gestaltning, 27 skyltar med citat av historiska och samtida kultur-aktiva personer i Linköping, tar plats runt om i byggnaden.

Invigdes september 2018.

The building is called The Sign, because of its history as factory of signboards, now renovated for culture; visual art, music and dance. The sign of the roof,  art makes life greater than art  is a quote by the French artist Robert Fillou. 27 signs with quotes from historical and contemporary cultural-active people connected to Linköping, are exposed inside the building.

Opening september 2018.

konsten gör, dagSONY DSC

konsten gör livet större än konsten

ohörda vinjett copy

Ohörda röster är en gestaltning av kvinnors berättelser i ett sågverkssamhälle, Norrbyskär, en ö söder om Umeå. Kvinnornas liv och verksamhet var helt underställda, beroende, inkomstlösa, ofta förtryckta. Moralisk ordning upprätthölls av bolaget och skolan. Faderlösa barn kunde utsättas för mobbning. Ohörda röster vill skapa balans genom att lyfta fram några av dessa kvinnors berättelser.

A performance about womens stories in a sawmill society at Norrbyskär, an island south of Umeå.  Womens life and work, totally subordinated, dependent, without income, often oppressed. The company and school maintained a moral regime that permitted bullying of fatherless children. Unheard voices intends to create balance by highlighting these stories.

 

 

Ohörda röster

Potatoe being

En installation i konstrummet JordArt, en potatiskällare från 1700-talet belägen i Hörnefors 30 km sö om Umeå. I mars 2016 installerades levande potatis i själv-vattnande kärl. Potatisen fick gro och växa i full frihet helt utan tillsats av gifter, På tre månader nådde plantorna en höjd på 130 cm, utvecklade blommor och frukter, även några potatisar kunde skördas. I traditionell odling besprutas potatis upp till sju gånger innan skörd.

An installation of growing potatoes in JordArt, a showroom for art in an old cave for storing potatoes from the 18th century. In march 2016 living potatoes were installed in self-watering pots. The potatoes were able to grow in full freedom, without adding any chemicals. In three months the plants reached 130 cm, developed flowers and fruits and some potatoes as well. With traditionell farming, potatoes are treated with different chemicals seven times before harvesting.

helhet webcloseupjordkallare web

Potatoe Being